Team Sassyfrass

Vi bedriver en liten uppfödning i hemmiljö. Kenneln är belägen mitt i skogen mellan Avesta och Norberg. Våra avelsmål är att bevara rasen som en aktiv och tålig hund med stark mentalitet, utan att tumma på deras rastypiska exteriör. Vår ambition att använda individer som vi sett i arbete. Ibland innebär det att hunden tävlar aktivt i någon hundsport och har meriter, och ibland att vi sett det driv vi vill se på annat sätt. Vi letar även efter hundar vars syskon besitter liknande egenskaper.

Vi säljer bara till hem med tränings- och tävlingsambitioner. Du behöver inte ha siktet inställt på tävling, men du behöver erbjuda ett hem där hunden får utlopp för sitt behov av att arbeta. Vi ser även gärna att du är intresserad av att ställa ut hunden.

”Vad är att arbeta?” Att arbeta med hund är att göra mer än promenera, oavsett längd på promenaden. Den aktivering som krävs är framför allt för att stimulera och utmana hunden mentalt. Jämför själv med ditt eget arbete – förhoppningsvis ger det dig en mening i vardagen, en sysselsättning där du behöver använda dina olika förmågor för att kunna prestera.

”Vad händer om jag inte aktiverar min hund?” Vår upplevelse av rasen är att de är väldigt påhittiga. Om vi inte tillgodoser hundars behov så hittar de själva på något som aktiverar dem. Det medför bland annat en hel del skällande, stökiga promenader, tuggande på saker och rastlöshet. Händer det direkt om vi inte tränat? Nej, det går gradvis och olika snabbt för olika individer.

”Varför avlar jag dem inte lugnare?” Som uppfödare är vårt uppdrag att förvalta rasen utifrån den rasstandard som finns. I rasstandarden för Welsh corgi pembroke står följande: Rasen skall vara frimodig och ge ett arbetsdugligt intryck. Den skall vara alert, aktiv, framåt och vänlig, aldrig nervös eller aggressiv. Vår tolkning är att rasen ska ha de egenskaper som ofta förknippas med arbetande hundar och dessa egenskaper vill vi bevara.

Läs mer om våra krav för att köpa valp.

Rulla till toppen